Torpol miał 19,15 mln zł zysku netto, 51,67 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

Torpol odnotował 19,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 26,71 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. …Zobacz więcej