Grupa Enea miała wstępnie 687 mln zł zysku netto, 2,35 mld zł EBITDA w 2018 r.

Grupa kapitałowa Enea wypracowała 12,67 mld zł przychodów, 2,35 mld zł EBITDA i 687 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej, podała spółka, prezentując aktualizację wstępnych wyników. Wpływ na zmianę wyników, w toku badania przez audytora sprawozdań finansowych, miało zawiązanie rezerwy w wysokości 79 mln zł, która uwzględnia szacunkowy wpływ ustawy z 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. …Zobacz więcej