Cherrypick Games ma umowę na re-publishing czterech gier sprzed 2017 r.

Cherrypick Games zawarł z włoską firmą Bending Spoons umowę o udzielenie wyłącznej licencji w zakresie publikacji, marketingu i sprzedaży czterech wydanych przed 2017 rokiem gier na platformie stworzonej przez licencjobiorcę. Cherrypick Games otrzyma od partnera 110 tys. USD. …Zobacz więcej