HSH Nordbank wniósł pozew przeciwko Tauronowi Sprzedaż, domaga się 232,88 mln zł

Tauron Sprzedaż – spółka zależna Taurona Polskiej Energii – otrzymała odpis pozwu wniesionego przez HSH Nordbank AG, który domaga się zapłaty 232,88 mln zł wraz z odsetkami tytułem odszkodowania i kar umownych w związku z wypowiedzeniem umów na zakup praw majątkowych, wynikających ze świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych, podał Tauron. Spółka wstępnie ocenia roszczenia jako bezzasadne. …Zobacz więcej