Akcjonariusze Polwaksu zdecydują 25 marca br. o nowej emisji akcji (aktual.)

W dzisiejszej depeszy omyłkowo podaliśmy, że nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki zwołane zostało na żądanie akcjonariusza Dominika Tomczyka. …Zobacz więcej